resistance

“Truth does not hurt, rather, it is our resistance to its message that causes pain.”
– Vernon Howard

Als ik om mij heen kijk dan zie ik een heleboel mensen die veel spanning ervaren in hun leven. Stress lijkt bijna wel de nieuwe norm voor een succesvol bestaan. We zijn altijd bezig met iets te bereiken. Sterker nog, de vacatures staan vol met het woord ‘ambitieus’. Vanuit de gedachte dat als we dat doel in de toekomst maar bereiken we succesvol en daarmee gelukkig zullen zijn. Wat aan de stress echter vooraf gaat is verzet. Verzet tegen hoe het op dit huidige moment is. Of zoals Dr. Andy Baldwin stelt: “stress is resistance to living in the moment”.

Wat is het toch dat we het zo moeilijk vinden om in het huidige moment te leven? Omdat het pijnlijk is. We willen niet voelen hoe we onszelf diep van binnen nog steeds niet goed genoeg vinden, hoe we ons afgewezen voelen of hoe verandering ons onzeker maakt. Het leven verandert continu. Maar in plaats van die met open armen te betreden houden we vast aan beelden en overtuigingen over hoe het zou moeten zijn. Met als gevolg verzet als de realiteit afwijkt van wat we gepland hadden. “Change is never painful, only the resistance to change is painful” zei Buddha wijselijk.

Om de pijn niet te hoeven voelen gaan we vaak vechten. Of dat nou is in de vorm van harder werken, proberen controle te krijgen, of met iemand in discussie te gaan om het tegendeel te bewijzen. Het zijn allemaal vormen van verzet. En angst. Angst die voortvloeit uit gedachten zoals ‘ik wil dit niet’ of ‘ik kan dit niet’.

Ook op wereld niveau vinden we de dingen zo pijnlijk dat we ons verzetten. De gedachte is namelijk dat als we ons niet verzetten er ook niets zal veranderen. Dus gaan we strijden en vechten. Maar oorlog bestrijden met oorlog heeft nog nooit vrede gebracht. De onderstaande quote verwoordt dit treffend:

Whatever you fight, you strengthen,
And what you resist, persists.
Eckhart Tolle

Terwijl vanuit acceptatie van hoe het op dit moment is, de spanning eraf gaat en er juist creativiteit ontstaat. Wat de ruimte geeft voor oplossingen die win-win voorop stellen. Ieder oordeel over goed of fout komt voort uit verzet en staat deze oplossingen in de weg. Laat ieder oordeel over hoe de mensen in de wereld zouden moeten zijn los en je bent vrij. Vrij om vanuit liefde een adequate oplossing voor de problemen te bedenken. En vanuit daar de wereld een stukje mooier te maken!

Start vandaag met het verbeteren van de relatie met je kind.

Download de gratis bewust ouderschap course

You have Successfully Subscribed!