leadership parenting

“There is no greater leadership challenge than parenting.”

– Jim Rohn

Toen ik mijn vader een keer vroeg waarom hij de kennis en vaardigheden van het coachen in het bedrijfsleven en op het hockeyveld nooit thuis had ingezet antwoordde hij dat hij had meegekregen ‘don’t try this at home’.

Maar eigenlijk verschillen het aansturen van een team in het bedrijfsleven en kinderen opvoeden niet zoveel van elkaar.

Het bedrijfsleven begint te beseffen hoe belangrijk het is dat medewerkers vanuit intrinsieke motivatie werken en dat organisatieveranderingen pas succesvol zijn als er werkelijk draagvlak voor is. En draagvlak creëer je wanneer medewerkers zich gehoord voelen en hun inbreng ertoe doet. Daarvoor is het nodig dat er een veilige cultuur is met zo min mogelijk regels en machtsverhoudingen.

Patrick Lencioni verwoordt dit heel helder in zijn boek de 5 frustraties van teamwork. Samenvattend zijn dat deze 5 frustraties:

  • Vertrouwen ontbreekt
  • Angst voor conflict (a.g.v. machtsverhoudingen)
  • Gebrek aan betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheid ontwijken
  • Gebrek aan teamresultaten

In de opvoeding is dit niet anders. Ik coach ouders om de beweging te maken van angst naar vertrouwen. Hiervoor is het zo ontzettend belangrijk om bewust te worden van je eigen angsten, verlangens, verwachtingen en overtuigingen. Geloof je ten diepste dat je kind of werknemer het goede wil doen, of ben je wantrouwend ten aanzien van zijn intenties? Geloof je dat je je kind of werknemer met externe middelen als straf en belonen in beweging moet krijgen of dat ze vanuit zichzelf graag willen groeien en dingen willen creëren? Geloof je dat jij hun baas bent of zie je in dat jij net zoveel van hen kan leren als zij van jou?

Hiervoor is het nodig dat jij als manager of ouder het goede voorbeeld durft te geven. Durf jij jezelf kwetsbaar op te stellen en je gevoelens te laten zien? Of stap je als het spannend wordt in overlevingsstrategieën zoals nog harder werken en proberen alles te controleren met nog meer regels, boos worden op de ander of je gevoelens en behoeften ontkennen en maar blind doorgaan?

Zowel de rol van ouder als manager vragen om verbindend leiderschap: communiceren vanuit empathie, kwetsbaar en integer zijn en durven delen. Als je in staat bent je kind of werknemer vanuit gelijkwaardigheid te benaderen, te vertrouwen op de goede intenties, de ander echt te willen horen en de ruimte te geven voor eigen inbreng ontstaat er een veilige omgeving vol wederzijds vertrouwen. Waarin men veel sneller bereid is iets voor elkaar te doen, verantwoordelijkheid te nemen en samen tot mooie dingen te komen. Of dat nou succesvolle resultaten op de werkvloer betreft of een gezinssituatie waarin men samen zorgdraagt voor een fijne leefomgeving en men vanuit daar kan floreren op school, sport of werk.

Start vandaag met het verbeteren van de relatie met je kind.

Download de gratis bewust ouderschap course

You have Successfully Subscribed!