ware-aard-4

“Practice any one of the human values. Prema (love) is the basis for all the values. Action with love is right conduct. Speak with love and it becomes truth. Thinking with love results in peace. Understanding with love leads to non-violence. For everything love is primary. Where there is love there is no place for hatred.”
– Sri Sathya Sai Baba

Wie ben je? Wie ben jij werkelijk? Heb je daar wel eens over nagedacht? Wie je bent voorbij je naam, je lichaam, je werk, je gedachten, je gevoelens, je gezin en dergelijke? Dit zijn namelijk dingen die je hebt maar die niets zeggen over wie je in essentie bent. Het zijn gedachten over wie je bent. En omdat we denken dat we onze gedachten of bezit zijn, voelen we de behoefte dit te verdedigen. Zo verdedigen we maar al te vaak onze mening en ons bezit.

We identificeren ons met wat we geloven over wat we waarnemen. Maar wat wij zien is niet de waarheid, het is onze interpretatie van de waarheid. Om je ware aard te ervaren is het nodig dat je de wereld om je heen gaat ervaren zonder er een oordeel over te vormen. Maar dat is lastig want vaak wordt er iets in ons geraakt door het gedrag van de ander. Of het echter daadwerkelijk waar is dat de ander jou opzettelijk pijn doet is te betwijfelen. Het is zoals Ingeborg Bosch mooi zegt dus nodig om onszelf te bevrijden uit de gevangenis van het idee dat onze waarnemingen juist zijn. Hoe dit je dit nou?

Stel je hebt een situatie waarin je wordt geraakt. Bijvoorbeeld de voor mij bekende situatie dat m’n partner voor z’n werk naar het buitenland moet. Wat er in mij dan geraakt kan worden is het gevoel er alleen voor te staan. Alsof hij mij in de steek laat. En mijn behoeften er niet toe doen. Als je echter in zo’n situatie bereid bent puur bij de feiten te blijven en je gedachten op waarheid uit te dagen kan er ruimte ontstaan in de beknelling van de pijn. Is het mogelijk dat je je vergist? De vragen van Byron Katie kunnen je hierbij helpen. Is het echt waar dat … (bijvoorbeeld mijn man mij in de steek laat)? Hoe weet ik dat zo zeker? En hoe voel ik mij als ik dit geloof? Als je dit moeilijk vindt kun je ook nog proberen jezelf voor te stellen dat je je vergist hebt. Waarmee je niet zegt dat je je vergist, maar stel je voor dat…

Door je gedachten te gaan onderzoeken op waarheid ontstaat er net wat meer ruimte voordat je vol in je afweer reactie schiet. Daar waar je eerder de neiging had jezelf te verdedigen en bijvoorbeeld boos te worden komt er dan wat meer inlevingsvermogen in de ander. Nadeel van je afweer opgeven is echter wel dat je dan de onderliggende pijn gaat voelen. De pijn die je als kind hebt ervaren. Als kind dachten we dat we deze gevoelens waren en zijn we ze gaan afdekken. Maar je bent ook niet je gevoelens. Door je gevoelens helemaal toe te laten kun je ze uiteindelijk loslaten in plaats van dat je keer op keer geraakt wordt door een ander en in de verdediging schiet.

Hoe meer je jezelf open stelt voor alle gevoelens die door je heen komen zonder in je afweer te schieten, hoe meer ruimte er komt voor je essentie. Je ware aard komt tot uiting in de 5 universele menselijke waarden: liefde, waarheid (= liefde in spreken), vrede (= liefde in denken), gerechtigheid (= liefde in actie), geweldloosheid (= liefde in begrip).

Vanuit Liefde!

Anouk
PS ik heb hieronder ter inspiratie de lijst van 5 ‘universal human values’ en hun 108 ‘subvalues’ toegevoegd.

Love
Bliss,
caring,
compassion,
dedication,
devotion,
empathy,
friendship,
forgiveness,
generosity,
helping,
human dignity,
inner happiness,
joy,
kindness,
patience,
purity,
sharing,
sincerity,
sympathy,
tolerance,
wisdom (21)

Truth (Love in speech)
Consciousness,
creativity,
curiosity,
discrimination,
equality,
honesty,
integrity,
intuition,
natural environment,
optimism,
quest for knowledge,
reason,
self-analysis,
self-knowledge,
self-worth,
sense control,
spirit of inquiry,
synthesis,
truthfulness,
unity in thought word and deed,
unity in diversity (21)

Right conduct (Love in action)
Cleanliness,
contentment,
courage,
dependability,
duty,
ethics,
gratitude,
goals,
good behaviour,
healthy living,
helpfulness,
initiative,
leadership,
perseverance,
time management,
resourcefulness,
respect,
responsibility,
sacrifice,
self-sufficiency,
self-confidence,
simplicity (22)

Peace (Love in thought)
Attention,
calm,
concentration,
contentment,
dignity,
discipline,
endurance,
focus,
happiness,
honesty,
humility,
inner silence,
reflection,
satisfaction,
self-acceptance,
self-confidence,
self-control,
self-discipline,
self-respect,
understanding,
care for environment,
national responsibility (22)

Non-violence (Love in understanding)
Appreciation of other cultures and religions,
brotherhood,
ceiling on desires,
citizenship,
compassion,
concern for all life,
consideration,
co-operation,
forgiveness,
global awareness,
good manners,
inclusiveness,
loyalty,
national awareness,
recycling,
respect for property,
service to other,
social justice,
sustainable growth,
universal love,
unwilling to hurt (22)

Start vandaag met het verbeteren van de relatie met je kind.

Download de gratis bewust ouderschap course

You have Successfully Subscribed!