Leiderschap en opvoeden

leadership parenting

There is no greater leadership challenge than parenting

– Jim Rohn

Toen ik mijn vader een keer vroeg waarom hij de kennis en vaardigheden van het coachen in het bedrijfsleven en op het hockeyveld nooit thuis had ingezet antwoordde hij dat hij had meegekregen ‘don’t try this at home’.

Maar eigenlijk verschillen het aansturen van een team in het bedrijfsleven en kinderen opvoeden niet zoveel van elkaar.

Het bedrijfsleven begint langzaam te beseffen hoe belangrijk het is dat medewerkers vanuit intrinsieke motivatie werken en dat organisatieveranderingen pas succesvol zijn als er werkelijk draagvlak voor is. En draagvlak creëer je wanneer medewerkers zich gehoord voelen en hun inbreng ertoe doet. Daarvoor is het nodig dat er een veilige cultuur is met zo min mogelijk regels en machtsverhoudingen.

Patrick Lencioni verwoordt dit heel helder in zijn boek de 5 frustraties van teamwork. Samenvattend zijn dat deze 5 frustraties:

  • Vertrouwen ontbreekt
  • Angst voor conflict (a.g.v. machtsverhoudingen)
  • Gebrek aan betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheid ontwijken
  • Gebrek aan teamresultaten

In de opvoeding is dit niet anders. Ik coach ouders om de beweging te maken van angst naar vertrouwen. Hiervoor is het zo ontzettend belangrijk om bewust te worden van je overtuigingen. Geloof je ten diepste dat je kind of werknemer het goede wil doen, of ben je wantrouwend ten aanzien van zijn intenties? Geloof je dat je je kind of werknemer met externe middelen als straf en belonen in beweging moet krijgen of dat ze vanuit zichzelf graag willen groeien en dingen willen creëren? Geloof je dat jij hun baas bent of zie je in dat jij net zoveel van hen kan leren als zij van jou?

Hiervoor is het nodig dat jij als manager of ouder het goede voorbeeld durft te geven. Durf jij jezelf kwetsbaar op te stellen en je gevoelens te laten zien? Durf jij mens te zijn? Of stap je als het spannend wordt in overlevingsstrategieën zoals nog harder werken en proberen alles te controleren met nog meer regels, boos worden op de ander of je gevoelens en behoeften ontkennen en maar blind doorgaan?

Zowel de rol van ouder als manager vragen om verbindend leiderschap: communiceren vanuit empathie, kwetsbaar en integer zijn en durven delen. Als je in staat bent je kind of werknemer vanuit gelijkwaardigheid te benaderen, te vertrouwen op de goede intenties, de ander echt te willen horen en de ruimte te geven voor eigen inbreng ontstaat er een veilige omgeving vol wederzijds vertrouwen. Waarin men veel sneller bereid is iets voor elkaar te doen, verantwoordelijkheid te nemen en samen tot mooie dingen te komen. Of dat nou succesvolle resultaten op de werkvloer betreft of een gezinssituatie waarin men samen zorgdraagt voor een fijne leefomgeving en men vanuit daar kan floreren op school, sport of werk.

Verwachtingen

verwachtingen

Hechting en relaties

hechting en relaties

How wonderful to go beyond wanting and fearing in your relationships. Love does not want or fear anything

–          Eckhart Tolle

Vanuit onvoorwaardelijk ouderschap rijst de vraag of we ook onvoorwaardelijk kunnen houden van onze partner en andere relaties die we aangaan. Onvoorwaardelijk wordt namelijk vaak verward met al het gedrag goedkeuren. Onvoorwaardelijke liefde is echter iets wat voortvloeit als je volledig verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gevoelens, gedachten en gedrag. Dan pas ben je namelijk in staat de ander te zien voor wie hij is. Zonder dat je je eigen angsten, verwachtingen, verlangens en pijn op die ander projecteert. En je slechts het door jouw gevormde beeld van die ander ziet. Lees verder

Hechting en veiligheid

pexels-veiligheid

If children feel safe, they can take risks, ask questions, make mistakes, learn to trust, share their feelings, and grow.

–          Alfie Kohn

De laatste jaren komt er veel meer kennis over het belang van een goede hechting tussen ouder en kind. Om je tot onafhankelijk individu met zelfvertrouwen te ontwikkelen is het namelijk nodig dat je je als kind veilig hebt gevoeld. Er zijn echter tal van redenen waardoor een kind dat niet heeft ervaren. Volgens de laatste statistieken geldt dit in meer of mindere mate voor zo’n 40% van de bevolking. Ziekte van ouder of kind kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een ouder in die eerste fase niet goed beschikbaar is. Maar veel vaker is de oorzaak van onveiligheid ouders die schreeuwen, straffen, wantrouwen voelen, moeite hebben met intimiteit en andere oorzaken waardoor ze de hechtingssignalen van het kind niet oppikken. Lees verder

Angst of vertrouwen?

trust

Fear is not an instinct. Fear is learned after pain. Curiosity and awareness are instincts, and will protect much better than fear, while still allowing for trust, and the joyful experiences that fear would only push away. ~Doe Zantamata

Deze quote zegt het erg mooi. Alertheid voor gevaar is een instinct die we van nature hebben, maar angst is aangeleerd als gevolg van eerder ervaren pijn. Angst geeft ons de hoop dat er een uitweg is. Maar voor pijn uit het verleden is geen uitweg. Toch laten we angst ons leven bepalen. We denken namelijk dat het ons behoedt tegen toekomstige pijn. De pijn van afwijzing, teleurstelling, gevoel te mislukken, niet goed genoeg te zijn. Maar dit zijn overtuigingen die we hebben meegenomen uit situaties in het verleden. Die we vervolgens op situaties in de toekomst projecteren. Lees verder

Het huidige moment

huidige moment

“This is my secret. I don’t mind what happens.”
Jiddu Krishnamurti

Laatst hoorde ik het mooie advies dat meditatie eigenlijk niets anders is dan nergens een probleem van maken. Ons verstand heeft namelijk de neiging om over iedere situatie of gebeurtenis een oordeel te vellen, goed of slecht. Lees verder

Angst of liefde?

loslaten1

“Expose yourself to your deepest fear;
after that, fear has no power, and the fear of freedom shrinks and vanishes.
You are free.” – Jim Morrison

Als ik om me heen kijk zie ik zo ontzettend veel mensen met druk, haast en stress. Wat is het toch dat we ons zo laten leiden door deze spanning en verkramping? Naar mijn mening komt dit door angst! Lees verder

Relaties

you complete me

Only a story of deficiency,
which assumes that something fundamental is missing from your core,
would look to other object and people to provide what seems to be missing
– Scott Kiloby

De relaties die wij als mensen met elkaar aangaan intrigeren mij enorm. Er is namelijk iets geks mee aan de hand. Met de liefdesrelatie hierin als uitschieter. Velen van ons zijn hierin zoekende. We krijgen continu een beeld voorgeschoteld dat we op zoek moeten naar die ene grote liefde die jouw compleet maakt. Dit wordt ook letterlijk gezegd in de film Jerry Maguire: ‘you complete me’. We zoeken iemand anders die ons heel maakt. Als we verliefd zijn gaan we even helemaal op in die ander en voel je je even intens compleet en gelukkig. Maar na verloop van tijd beginnen we niet meer met open blik naar onze partner te kijken en hebben we allemaal verwachtingen van hem of haar. De liefde wordt voorwaardelijk. De ander moet jouw behoeften vervullen. En dit zijn meestal behoeften ontstaan als gevolg van oude pijn in onze jeugd. Deze behoeften komen voort uit de illusie dat je niet goed bent zoals je bent. De waarheid is echter dat je al compleet bent. En als je niets van de ander nodig hebt is er overvloed. Het is dan dus niet zo dat je alleen gaat zijn, want de liefde gaat hierdoor juist rijkelijk stromen.

Lees verder

Opvoeden, is dat eigenlijk nodig?

parenting

Your real concern should be to remove all dangers but don’t interfere with the child; let him go on his way. – Osho

Met twee kleine kinderen ben ik me continu bewust van mijn verantwoordelijkheid als ouder. Tegelijkertijd vraag ik me echter steeds meer af of we kinderen wel moeten opvoeden. Uiteraard heb ik het hier niet over het zorgen voor de primaire behoeften van het kind. Waar het mij om gaat is de algehele opvatting over opvoeding dat wij als ouders weten wat onze kinderen in de toekomst nodig hebben en we ze dat moeten aanleren. Met als uitgangspunt dat ze op dit moment klaarblijkelijk nog niet goed genoeg zijn en we niet het vertrouwen hebben dat ze vanzelf zullen opgroeien tot volwassenen. Lees verder

Kantelen

kantelen

Het zijn interessante tijden. We zijn op een kantelpunt in de samenleving aangekomen. Steeds meer mensen gaan beseffen dat onze oude manier van leven niet meer houdbaar is. De meerderheid houdt echter nog angstvallig vast aan het oude. Wat is er precies aan de hand? Lees verder