Leiderschap en opvoeden

leadership parenting

There is no greater leadership challenge than parenting

– Jim Rohn

Toen ik mijn vader een keer vroeg waarom hij de kennis en vaardigheden van het coachen in het bedrijfsleven en op het hockeyveld nooit thuis had ingezet antwoordde hij dat hij had meegekregen ‘don’t try this at home’.

Maar eigenlijk verschillen het aansturen van een team in het bedrijfsleven en kinderen opvoeden niet zoveel van elkaar.

Het bedrijfsleven begint langzaam te beseffen hoe belangrijk het is dat medewerkers vanuit intrinsieke motivatie werken en dat organisatieveranderingen pas succesvol zijn als er werkelijk draagvlak voor is. En draagvlak creëer je wanneer medewerkers zich gehoord voelen en hun inbreng ertoe doet. Daarvoor is het nodig dat er een veilige cultuur is met zo min mogelijk regels en machtsverhoudingen.

Patrick Lencioni verwoordt dit heel helder in zijn boek de 5 frustraties van teamwork. Samenvattend zijn dat deze 5 frustraties:

  • Vertrouwen ontbreekt
  • Angst voor conflict (a.g.v. machtsverhoudingen)
  • Gebrek aan betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheid ontwijken
  • Gebrek aan teamresultaten

In de opvoeding is dit niet anders. Ik coach ouders om de beweging te maken van angst naar vertrouwen. Hiervoor is het zo ontzettend belangrijk om bewust te worden van je overtuigingen. Geloof je ten diepste dat je kind of werknemer het goede wil doen, of ben je wantrouwend ten aanzien van zijn intenties? Geloof je dat je je kind of werknemer met externe middelen als straf en belonen in beweging moet krijgen of dat ze vanuit zichzelf graag willen groeien en dingen willen creëren? Geloof je dat jij hun baas bent of zie je in dat jij net zoveel van hen kan leren als zij van jou?

Hiervoor is het nodig dat jij als manager of ouder het goede voorbeeld durft te geven. Durf jij jezelf kwetsbaar op te stellen en je gevoelens te laten zien? Durf jij mens te zijn? Of stap je als het spannend wordt in overlevingsstrategieën zoals nog harder werken en proberen alles te controleren met nog meer regels, boos worden op de ander of je gevoelens en behoeften ontkennen en maar blind doorgaan?

Zowel de rol van ouder als manager vragen om verbindend leiderschap: communiceren vanuit empathie, kwetsbaar en integer zijn en durven delen. Als je in staat bent je kind of werknemer vanuit gelijkwaardigheid te benaderen, te vertrouwen op de goede intenties, de ander echt te willen horen en de ruimte te geven voor eigen inbreng ontstaat er een veilige omgeving vol wederzijds vertrouwen. Waarin men veel sneller bereid is iets voor elkaar te doen, verantwoordelijkheid te nemen en samen tot mooie dingen te komen. Of dat nou succesvolle resultaten op de werkvloer betreft of een gezinssituatie waarin men samen zorgdraagt voor een fijne leefomgeving en men vanuit daar kan floreren op school, sport of werk.

Vrije wil

brein

‘No amount of thinking can stop thinking’
– Mark Nepo

De vrije wil bestaat niet. Als ik dat tegen mensen zeg dan gaan de meesten daar vol tegenin. Want hoezo bestaat de vrije wil niet? Je kunt toch kiezen wat je doet? Maar is dat echt zo? Dan zouden we allemaal wel voor succes en geluk kiezen, is het niet? Als we bijvoorbeeld een glas omgooien, waar is die vrije wil dan gebleven? Lees verder

Verwachtingen

verwachtingen

Boosheid en kracht

pexels anger

Holding on to anger is like drinking poison and expecting the other person to die.

–          Buddha

Vandaag was ik bij de logopedist. Als ik namelijk spanning voel dan komt er een kraak in mijn stem. Het leuke van deze vrouw is dat ze heel holistisch is opgeleid en we dus eigenlijk geen logopedie oefeningen doen maar dieper kijken. Het gaat bij mij dan ook om de angst mij uit te spreken. Uiteindelijk is je lichaam een spiegel van je emoties en een prachtige ingang om bewuster te worden. Lees verder

Hechting en relaties

hechting en relaties

How wonderful to go beyond wanting and fearing in your relationships. Love does not want or fear anything

–          Eckhart Tolle

Vanuit onvoorwaardelijk ouderschap rijst de vraag of we ook onvoorwaardelijk kunnen houden van onze partner en andere relaties die we aangaan. Onvoorwaardelijk wordt namelijk vaak verward met al het gedrag goedkeuren. Onvoorwaardelijke liefde is echter iets wat voortvloeit als je volledig verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gevoelens, gedachten en gedrag. Dan pas ben je namelijk in staat de ander te zien voor wie hij is. Zonder dat je je eigen angsten, verwachtingen, verlangens en pijn op die ander projecteert. En je slechts het door jouw gevormde beeld van die ander ziet. Lees verder

Verantwoordelijkheid

verantwoordelijkheid

“You must take personal responsibility.
You cannot change the circumstances, the seasons, or the wind, but you can change yourself. That is something you have charge of.”

–          Jim Rohn

Geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid wordt er vaak gezegd. Maar wat wordt daar dan precies mee bedoeld? Als ik namelijk zo de gemiddelde discussie bekijk blijkt het namelijk dat we dit wel erg lastig vinden. En ik begrijp dat heel goed hoor. We zijn collectief zo geprogrammeerd dat we liever de ander de schuld geven dan naar onszelf te kijken. Maar waarom is dat toch?

Lees verder

Zelfliefde

zelfliefde

It’s not selfish to love yourself,
take care of yourself
and to make your happiness a priority.
It’s necessary.
– Mandy Hale

Weinig mensen hebben geleerd om echt van zichzelf te houden. En dan heb ik het niet over een opgeklopt ego dat zichzelf fantastisch vindt, maar jezelf accepteren en liefhebben volledig zoals je bent. Waardoor komt het toch dat we dat zo lastig vinden?

Lees verder

Wereldpolitiek

oorlog loesje

Er is maar één land: de aarde.
Er is maar één volk: de mensheid.
Er is maar één geloof: de liefde.
– Dr. F.M. Wibaut

Tijdens deze onrustige weken op het wereldtoneel trek ik de stoute schoenen aan om over zoiets complex als wereldpolitiek een blog te schrijven. Dit is slechts mijn zienswijze en ik claim daarmee allerminst volledigheid. Lees verder

Opvoeden, is dat eigenlijk nodig?

parenting

Your real concern should be to remove all dangers but don’t interfere with the child; let him go on his way. – Osho

Met twee kleine kinderen ben ik me continu bewust van mijn verantwoordelijkheid als ouder. Tegelijkertijd vraag ik me echter steeds meer af of we kinderen wel moeten opvoeden. Uiteraard heb ik het hier niet over het zorgen voor de primaire behoeften van het kind. Waar het mij om gaat is de algehele opvatting over opvoeding dat wij als ouders weten wat onze kinderen in de toekomst nodig hebben en we ze dat moeten aanleren. Met als uitgangspunt dat ze op dit moment klaarblijkelijk nog niet goed genoeg zijn en we niet het vertrouwen hebben dat ze vanzelf zullen opgroeien tot volwassenen. Lees verder