Doen of zijn?

doen-of-zijn

De laatste tijd overvalt mij steeds vaker de vraag waarom we met zÔÇÖn allen zo druk zijn. Het lijkt wel alsof we er niet bij horen als we het niet druk hebben. Zo had ik ooit een collega die altijd met snelle pas de gang door liep. Op een dag zei ik tegen hem: ÔÇÿWat loop je snelÔÇÖ. Waarop hij angstig vroeg: ÔÇÿHet ziet er toch niet gehaast uit?ÔÇÖ. De algehele mindset is dat je druk moet zijn want dan ben je belangrijk, maar niet gestrest want dan heb je het niet onder controle.Het gaat steeds vaker om wat je doet in plaats van wie je bent. Op een borrel of feestje wordt er standaard gevraagd ÔÇÿwat doe je?ÔÇÖ. Hoe zou het zijn om te vragen ÔÇÿwie ben je?ÔÇÖ. Je bent immers niet wat je doet. Wie ben je dan wel en waar komt deze drang om te doen vandaan?

In mijn beleving komt dit voor uit angst. Angst om niets voor te stellen. Angst om niet goed genoeg te zijn. Angst om niet te overleven. Angst om ons over te geven aan wat het leven ons te bieden heeft. Door te doen blijven we in controle (denken we).

Ook ik word af en toe overvallen door het gevoel niets waard te zijn op het moment dat ik maar weinig heb gedaan. Dit gevoel wordt dan aangestuurd door mijn gedachten over de situatie. Doordat ik geloof dat ik nuttig moet zijn, mÔÇÖn potentieel moet benutten, etc. Maar is dit wel waar? Het is op zo’n moment de uitdaging mÔÇÖn gedachten te aanschouwen en te onderzoeken op waarheid. De vier vragen van Byron Katie zijn hier een krachtig instrument voor:
1. Is het waar? (Ja of nee. Bij nee ga naar vraag 3)
2. Kun je absoluut weten dat het waar is? (Ja of nee)
3. Hoe reageer je, wat gebeurt er, wanneer je die gedachte gelooft?
4. Wie zou je zijn zonder de gedachte?

Veel van onze gedachten (over onszelf) zijn ontstaan in onze kindertijd. Inprentingen van maatschappij, school, ouders etc. maken dat we zijn gaan geloven dat dit is wie we zijn. Maar we zijn niet onze gedachten, ons lichaam of onze acties. We zijn veel meer allesomvattend. Mindfulness kan ons helpen hiermee contact te maken. Door bijvoorbeeld je aandacht naar je ademhaling te laten gaan kom je in het huidige moment. Hiermee laat je alle gedachten over verleden en toekomst even los. Waardoor er meer contact komt met het allesomvattende, de toeschouwer, bewust-zijn, Liefde. Dat maakt de laatste vraag van Byron Katie zo sterk. Want zonder die bepaalde gedachte ben je vrij, de ruimte waarin aanvaarding is voor alles wat zich aandient.

Ik zal echter de laatste zijn die zal zeggen dat het makkelijk is om continu met aandacht bewust in het moment te zijn. We zijn immers opgevoed met de overtuiging dat zaken logisch moeten zijn, dat we het moeten kunnen beredeneren. Einstein heeft hier een prachtige uitspraak over. Hij zei: “Het intu├»tieve brein is een heilig geschenk en het rationele brein een trouwe dienaar. We hebben een maatschappij gecre├½erd die de dienaar eert en zijn het geschenk vergeten.”

Aan jou de uitnodiging om weer eens wat vaker contact te maken met het geschenk en alleen maar te zijn!

Geef een reactie