Leiderschap en opvoeden

leadership parenting

There is no greater leadership challenge than parenting

– Jim Rohn

Toen ik mijn vader een keer vroeg waarom hij de kennis en vaardigheden van het coachen in het bedrijfsleven en op het hockeyveld nooit thuis had ingezet antwoordde hij dat hij had meegekregen ‘don’t try this at home’.

Maar eigenlijk verschillen het aansturen van een team in het bedrijfsleven en kinderen opvoeden niet zoveel van elkaar.

Het bedrijfsleven begint langzaam te beseffen hoe belangrijk het is dat medewerkers vanuit intrinsieke motivatie werken en dat organisatieveranderingen pas succesvol zijn als er werkelijk draagvlak voor is. En draagvlak creëer je wanneer medewerkers zich gehoord voelen en hun inbreng ertoe doet. Daarvoor is het nodig dat er een veilige cultuur is met zo min mogelijk regels en machtsverhoudingen.

Patrick Lencioni verwoordt dit heel helder in zijn boek de 5 frustraties van teamwork. Samenvattend zijn dat deze 5 frustraties:

  • Vertrouwen ontbreekt
  • Angst voor conflict (a.g.v. machtsverhoudingen)
  • Gebrek aan betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheid ontwijken
  • Gebrek aan teamresultaten

In de opvoeding is dit niet anders. Ik coach ouders om de beweging te maken van angst naar vertrouwen. Hiervoor is het zo ontzettend belangrijk om bewust te worden van je overtuigingen. Geloof je ten diepste dat je kind of werknemer het goede wil doen, of ben je wantrouwend ten aanzien van zijn intenties? Geloof je dat je je kind of werknemer met externe middelen als straf en belonen in beweging moet krijgen of dat ze vanuit zichzelf graag willen groeien en dingen willen creëren? Geloof je dat jij hun baas bent of zie je in dat jij net zoveel van hen kan leren als zij van jou?

Hiervoor is het nodig dat jij als manager of ouder het goede voorbeeld durft te geven. Durf jij jezelf kwetsbaar op te stellen en je gevoelens te laten zien? Durf jij mens te zijn? Of stap je als het spannend wordt in overlevingsstrategieën zoals nog harder werken en proberen alles te controleren met nog meer regels, boos worden op de ander of je gevoelens en behoeften ontkennen en maar blind doorgaan?

Zowel de rol van ouder als manager vragen om verbindend leiderschap: communiceren vanuit empathie, kwetsbaar en integer zijn en durven delen. Als je in staat bent je kind of werknemer vanuit gelijkwaardigheid te benaderen, te vertrouwen op de goede intenties, de ander echt te willen horen en de ruimte te geven voor eigen inbreng ontstaat er een veilige omgeving vol wederzijds vertrouwen. Waarin men veel sneller bereid is iets voor elkaar te doen, verantwoordelijkheid te nemen en samen tot mooie dingen te komen. Of dat nou succesvolle resultaten op de werkvloer betreft of een gezinssituatie waarin men samen zorgdraagt voor een fijne leefomgeving en men vanuit daar kan floreren op school, sport of werk.

Toekomstdoelen

future

Regret is the longing to change the past.
Fear is the desire to control the future.
Peace is the surrender to Now.
– Jeff Foster

Het nieuwe jaar is aangebroken en de mailbox en FB tijdlijn loopt vol met berichten over terugblikken over het afgelopen jaar en doelen voor de toekomst. Over hoe we dit jaar toch echt dat zakelijke succes kunnen behalen, dat strakke lichaam, die gelukkige relatie en dat liefdevolle gezin. Oh en 2018 gaat natuurlijk ook het jaar worden van het afvinken van die geweldige ervaringen op je bucket list.

En zo streven we continu naar iets in de toekomst. Of willen we ergens vanaf. Omdat we het zoals het nu is niet goed genoeg vinden. Zoals de psychiater Dirk de Wachter al schreef is het streven naar geluk de grootste oorzaak van je ongelukkig voelen. Het streven is continu gericht op mooier, beter, leuker. We streven naar zelfverbetering om vervolgens nog steeds ontevreden achter te blijven. Uit angst niet goed genoeg te zijn. En ‘out of fear of missing out’. Want ons verstand oordeelt continu over dat wat is. En gelooft dat wat er gebeurt iets over hem/haar zegt.

Maar zoals Tony Parsons zegt: ‘Het leven is geen opdracht. Er is totaal niets te bereiken behalve de realisatie dat er totaal niets te bereiken is’.

Iedereen is zo bezig met terugblikken en streven, verleden en toekomst, iets worden waardoor we Zijn over het hoofd zien. Er is niets te bereiken, er is alleen maar Dit, het onmiddellijke, de dans van het leven dat verschillende vormen aanneemt.

En dan beweeg je mee op de energie, in flow en wordt de natuurlijke interesse en creatiekracht gevolgd. Zonder gehechtheid aan een resultaat. In plaats van dat er vanuit een gevoel van moeten en verwachtingen wordt gehandeld.

Doorzie de neiging altijd iets te willen bereiken of ervaren en omarm het alledaagse. Van worden naar zijn. This is it! Het tijdloze en grenzeloze mysterie waarin het leven zich ontvouwt.

Boosheid en kracht

pexels anger

Holding on to anger is like drinking poison and expecting the other person to die.

–          Buddha

Vandaag was ik bij de logopedist. Als ik namelijk spanning voel dan komt er een kraak in mijn stem. Het leuke van deze vrouw is dat ze heel holistisch is opgeleid en we dus eigenlijk geen logopedie oefeningen doen maar dieper kijken. Het gaat bij mij dan ook om de angst mij uit te spreken. Uiteindelijk is je lichaam een spiegel van je emoties en een prachtige ingang om bewuster te worden. Lees verder

Hechting en relaties

hechting en relaties

How wonderful to go beyond wanting and fearing in your relationships. Love does not want or fear anything

–          Eckhart Tolle

Vanuit onvoorwaardelijk ouderschap rijst de vraag of we ook onvoorwaardelijk kunnen houden van onze partner en andere relaties die we aangaan. Onvoorwaardelijk wordt namelijk vaak verward met al het gedrag goedkeuren. Onvoorwaardelijke liefde is echter iets wat voortvloeit als je volledig verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gevoelens, gedachten en gedrag. Dan pas ben je namelijk in staat de ander te zien voor wie hij is. Zonder dat je je eigen angsten, verwachtingen, verlangens en pijn op die ander projecteert. En je slechts het door jouw gevormde beeld van die ander ziet. Lees verder

Angst voor afwijzing

pixabay foto rejection

“Rejection doesn’t mean you aren’t good enough; it means the other person failed to notice what you have to offer.”

–          Mark Amend

Angst voor afwijzing is denk ik wel een van onze diepste angsten. Die al ontstaat in onze jongste kindertijd. Als kind zijn we namelijk voor onze overleving afhankelijk van onze ouders. Als zij ons afwijzen door niet in onze behoeften te voldoen dan overleef je het als baby alleen niet. Afwijzing betekent op die jonge leeftijd eenzaamheid. Het gevoel van afgescheidenheid ontstaat hier. Waar de baby zich nog volledig één voelt met de moeder ervaart het door de afwijzing een gevoel van dat er iets mist. Vanuit dit basis gevoel zijn de meesten van ons een heel leven lang op zoek naar het terug vinden van die heelheid. Maar omdat afwijzing pijn doet ontwikkelen we juist allemaal strategieën om daarmee om te gaan. In de hoop dat we dan als nog goed genoeg zijn. Dat we dan alsnog krijgen wat we nodig hebben. Dat we dan ons eindelijk weer heel voelen. Lees verder

Angst of vertrouwen?

trust

Fear is not an instinct. Fear is learned after pain. Curiosity and awareness are instincts, and will protect much better than fear, while still allowing for trust, and the joyful experiences that fear would only push away. ~Doe Zantamata

Deze quote zegt het erg mooi. Alertheid voor gevaar is een instinct die we van nature hebben, maar angst is aangeleerd als gevolg van eerder ervaren pijn. Angst geeft ons de hoop dat er een uitweg is. Maar voor pijn uit het verleden is geen uitweg. Toch laten we angst ons leven bepalen. We denken namelijk dat het ons behoedt tegen toekomstige pijn. De pijn van afwijzing, teleurstelling, gevoel te mislukken, niet goed genoeg te zijn. Maar dit zijn overtuigingen die we hebben meegenomen uit situaties in het verleden. Die we vervolgens op situaties in de toekomst projecteren. Lees verder

Kwetsbaarheid en verbinding

vulnerabiltiy

“Vulnerability is at the core, the heart, the center, of meaningful human experiences.”
–          Brene Brown

Wat is het toch dat we het zo eng vinden om ons kwetsbaar op te stellen? Waarom durven we niet onze diepste gevoelens en verlangens te uiten? Naar mijn mening omdat we bang zijn om afgewezen te worden. Bang voor oordelen van andere mensen. Bang om alleen te staan en er niet bij te horen. Want de pijn die we voelen als we worden afgewezen is een diepe universele pijn. Lees verder

De 5 universele menselijke waarden

ware-aard-4

“Practice any one of the human values. Prema (love) is the basis for all the values. Action with love is right conduct. Speak with love and it becomes truth. Thinking with love results in peace. Understanding with love leads to non-violence. For everything love is primary. Where there is love there is no place for hatred.”

Sri Sathya Sai Baba

Wie ben je? Wie ben jij werkelijk? Heb je daar wel eens over nagedacht? Wie je bent voorbij je naam, je lichaam, je werk, je gedachten, je gevoelens, je gezin en dergelijke? Dit zijn namelijk dingen die je hebt maar die niets zeggen over wie je in essentie bent. Het zijn gedachten over wie je bent. En omdat we denken dat we onze gedachten of bezit zijn, voelen we de behoefte dit te verdedigen. Zo verdedigen we maar al te vaak onze mening en ons bezit.

Lees verder

Beperkende overtuigingen

beperkende overtuigingen

Whether you think you can,
Or think you can’t
You’re right
– Henry Ford

Het is algemeen bekend dat gedachten je realiteit vorm kunnen geven. Veel zelfhulpboeken en coaches en therapeuten richten zich dan ook op het aanleren van positieve gedachten. Als ik nou maar geloof dat ik het kan, dan kan ik het ook. Mijn ervaring is echter dat dit vaak maar tijdelijk helpt. Ja, het kan je even die boost geven die je nodig hebt om een bepaalde actie uit te voeren, maar bij de meeste mensen komt toch al snel weer die diepe beperkende overtuiging om de hoek kijken. Wat helpt er dan wel in het omgaan met deze diepgewortelde negatieve gedachten die we over onszelf hebben? Lees verder

Omgaan met emoties

feelings

Oh wat vinden we het toch moeilijk om met emoties om te gaan! Als iemand gevoelig reageert, wordt er al snel gezegd dat hij/zij niet zo moeilijk moet doen of zich moet leren afschermen om niet alles wat hij/zij voelt binnen te laten komen. Daarmee wijzen we enerzijds de persoon af om zijn emoties en tegelijkertijd geven we ‘m ook nog een strategie mee die helemaal niet werkt.

Lees verder