Verlangen

wereld

Er zijn slechts twee problemen: óf er is iets wat we niet willen, óf we willen iets wat er niet is. – Alexander Smit

In een artikel dat ik onlangs las werd de vraag gesteld wat de achterliggende reden is van vakantie. Is het ontspanning? Jezelf beter leren kennen? Of het verlangen naar iets anders? In ieder geval wordt het gedreven door een gedachte dat het ergens anders beter is. Want anders hoef je immers niet weg te gaan. Om vaak bij aankomst te ontdekken dat de werkelijkheid helemaal niet aan die hooggespannen verwachtingen voldoet.

Wat is het toch dat we altijd verlangen naar iets anders of meer? Het geloof dat als we zus of zo maar hebben we gelukkiger zullen zijn. Waarom kunnen we niet genoegen nemen met de realiteit en heeft iedereen in meer of mindere mate een manier gevonden om het gevoel van ‘is dit het nou’ niet te hoeven voelen? Iedere vorm van onrust of dwangmatig gedrag komt namelijk voort uit het niet willen voelen van dat gevoel van leegte. Afhankelijk van welk geloof we over ons zelf ontwikkeld hebben als overlevingsstrategie in onze jeugd hebben we allemaal de neiging om dit ongemakkelijke gevoel te verdoven.

De manier die we kiezen hangt puur af van de omstandigheden. Ben je opgegroeid in een omgeving waar hard werken of sporten werd voorgeschreven of voorgeleefd dan is het goed mogelijk dat dit je overlevingsstrategie is geworden aangezien je daarvoor waarschijnlijk erkenning hebt gekregen. Of je hebt gevoeld dat dit als afdekking van iets onechts diende en hebt juist het tegenovergestelde als patroon aangenomen. Of bijvoorbeeld de overtuiging ‘live life to the max’. Onder het mom van alles uit het leven willen halen, niet de tijd nemen om stil te staan zodat je die leegte niet hoeft te voelen. Ben je echter in aanraking gekomen met roken, alcohol of drugs dan is de kans groot dat je een van deze middelen gebruikt om dit onrustige gevoel van verlangen te verdoven. Maar ook meer geaccepteerde activiteiten als tv kijken, gamen of social media halen je uit het aardse bestaan en doen je even de (pijnlijke) realiteit van mens-zijn vergeten. Om je daarna in veel gevallen schuldig te voelen, aangezien een groot deel van onze maatschappij de overtuiging heeft aangenomen dat als je niet het leven leidt dat je wil het je eigen verantwoordelijkheid is en slechts een kwestie van discipline om dit te veranderen. En juist dit schuld gevoel maakt dat je nog meer verlangt naar het verdoven van deze pijn en leegte. Dit is de vicieuze cirkel die duidelijk te zien is bij verslaafden. Maar zoals gezegd ook bij ieder ander die (af en toe) onrust in z’n leven ervaart en een verlangen heeft om gelukkig te zijn.

Als we echter bereid zijn om dit onrustige gevoel van verlangen te onderzoeken zullen we ontdekken dat we eigenlijk verlangen naar liefde, vrede, rust, ontspanning, verbinding, intimiteit, eenheid, lichtheid, humor, etc. Aangezien dit allemaal kenmerken zijn van je natuurlijke staat van zijn, verlangen we eigenlijk diep van binnen naar zelferkenning. Bijna iedereen hunkert ernaar echt gezien te worden, echt gekend te worden. Maar iedere poging het verlangen te bevredigen met een of ander object of ervaring is slechts een afspiegeling van wat we geleerd hebben als het om de omgang met verlangen gaat. Je zult echter nooit gelukkig zijn zolang je niet ontdekt wie je werkelijk bent. Het ik verlangt naar zichzelf. Zoals Gangaji zo mooi zegt: verlangen is de roep van je eigen ziel.

Verlangen gaat over iets willen bereiken in de toekomst vanuit gedachte dat het in het huidige moment niet goed genoeg is. De moed en bereidheid om stil te zijn in het NU, dit verlangen werkelijk onder ogen te zien en je eraan over te geven (dus niet onderdrukken en ook niet vervullen) helpt je om in je natuurlijk staat van zijn te komen en je ware ik te ervaren. Er zijn twee vragen die je in die stilte kunt onderzoeken: Waar zit dit verlangen? En wie verlangt er? Door middel van de eerste vraag ervaar je puur de fysieke ervaring van het verlangen zonder er het label verlangen op te plakken of er een verhaal van te maken. De tweede vraag helpt je de identificatie met dit verlangen los te laten en te ervaren dat je het leven zelf bent waarin het verlangen zich slechts als energie manifesteert.

Uiteraard is dit een uitdaging aangezien we zo’n 60.000 gedachten per dag krijgen die ons iets anders vertellen. Je niet met deze gedachten identificeren en er in aanwezigheid naar te kijken brengt je echter het ware geluk van het ervaren van je natuurlijke staat van zijn.

Ik wens je een fijne vakantie!

Een gedachte over “Verlangen

  1. Mooi artikel. Een paar opmerkingen: de openingsquote is niet door Alexander uitgevonden, hij gebruikte hem wel vaak om dingen helder te krijgen. Wat me ook opvalt is dat als er uitgenodigd wordt tot onderzoek van bijvoorbeeld onrust of verlangen de schrijver er direct de invulling aan geeft ten aanzien van de uitkomst ervan. Van wat er dan ervaren wordt. Het is belangrijk dat de onderzoeker, de “mediterende” niet bij voorbaat op een soort van voorspelde uitkomst wacht, maar gewoon opmerkt wat er werkelijk op dat moment opkomt. Ook al zijn dat verlangens, gedachten of lichamelijke sensaties. Daar hoeft niets van gevonden of beoordeelt te worden, of geanalyseerd. Als de ervaring anders uitpakt dan de beloofde heerlijkheden lijkt het alsof er iets niet goed zou zijn. Als de ervaring uitpakt zoals gesuggereerd is dat in dit kader meer een vorm van “zelfbezwering” dan zelfonderzoek. Je niet identificeren met gedachten en er in aanwezigheid naar kijken brengt niet per definitie “het ware geluk van het ervaren van je natuurlijke staat van zijn.” Dat is een belofte die niet per definitie ingelost kan worden door genoemd onderzoek. Er is geen resultaat om na te streven of te verwachten.

    Op het vlak van het dagelijkse leven is er wel resultaat te behalen door dit onderzoek op regelmatige basis uit te voeren. Het is aangetoond dat een innerlijke stabiliteit, een betere en bewuste omgang met de ontelbare innerlijke en uiterlijke stressoren, vaak de uitkomst van dit zelfonderzoek / meditatie zijn. Of er nog iets anders , iets verstrekkender dan dat, zich gaat voltrekken is iets wat aan de openheid kan worden overgelaten.

Geef een reactie