Leiderschap en opvoeden

leadership parenting

There is no greater leadership challenge than parenting

– Jim Rohn

Toen ik mijn vader een keer vroeg waarom hij de kennis en vaardigheden van het coachen in het bedrijfsleven en op het hockeyveld nooit thuis had ingezet antwoordde hij dat hij had meegekregen ‘don’t try this at home’.

Maar eigenlijk verschillen het aansturen van een team in het bedrijfsleven en kinderen opvoeden niet zoveel van elkaar.

Het bedrijfsleven begint langzaam te beseffen hoe belangrijk het is dat medewerkers vanuit intrinsieke motivatie werken en dat organisatieveranderingen pas succesvol zijn als er werkelijk draagvlak voor is. En draagvlak creëer je wanneer medewerkers zich gehoord voelen en hun inbreng ertoe doet. Daarvoor is het nodig dat er een veilige cultuur is met zo min mogelijk regels en machtsverhoudingen.

Patrick Lencioni verwoordt dit heel helder in zijn boek de 5 frustraties van teamwork. Samenvattend zijn dat deze 5 frustraties:

  • Vertrouwen ontbreekt
  • Angst voor conflict (a.g.v. machtsverhoudingen)
  • Gebrek aan betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheid ontwijken
  • Gebrek aan teamresultaten

In de opvoeding is dit niet anders. Ik coach ouders om de beweging te maken van angst naar vertrouwen. Hiervoor is het zo ontzettend belangrijk om bewust te worden van je overtuigingen. Geloof je ten diepste dat je kind of werknemer het goede wil doen, of ben je wantrouwend ten aanzien van zijn intenties? Geloof je dat je je kind of werknemer met externe middelen als straf en belonen in beweging moet krijgen of dat ze vanuit zichzelf graag willen groeien en dingen willen creëren? Geloof je dat jij hun baas bent of zie je in dat jij net zoveel van hen kan leren als zij van jou?

Hiervoor is het nodig dat jij als manager of ouder het goede voorbeeld durft te geven. Durf jij jezelf kwetsbaar op te stellen en je gevoelens te laten zien? Durf jij mens te zijn? Of stap je als het spannend wordt in overlevingsstrategieën zoals nog harder werken en proberen alles te controleren met nog meer regels, boos worden op de ander of je gevoelens en behoeften ontkennen en maar blind doorgaan?

Zowel de rol van ouder als manager vragen om verbindend leiderschap: communiceren vanuit empathie, kwetsbaar en integer zijn en durven delen. Als je in staat bent je kind of werknemer vanuit gelijkwaardigheid te benaderen, te vertrouwen op de goede intenties, de ander echt te willen horen en de ruimte te geven voor eigen inbreng ontstaat er een veilige omgeving vol wederzijds vertrouwen. Waarin men veel sneller bereid is iets voor elkaar te doen, verantwoordelijkheid te nemen en samen tot mooie dingen te komen. Of dat nou succesvolle resultaten op de werkvloer betreft of een gezinssituatie waarin men samen zorgdraagt voor een fijne leefomgeving en men vanuit daar kan floreren op school, sport of werk.

Toekomstdoelen

future

Regret is the longing to change the past.
Fear is the desire to control the future.
Peace is the surrender to Now.
– Jeff Foster

Het nieuwe jaar is aangebroken en de mailbox en FB tijdlijn loopt vol met berichten over terugblikken over het afgelopen jaar en doelen voor de toekomst. Over hoe we dit jaar toch echt dat zakelijke succes kunnen behalen, dat strakke lichaam, die gelukkige relatie en dat liefdevolle gezin. Oh en 2018 gaat natuurlijk ook het jaar worden van het afvinken van die geweldige ervaringen op je bucket list.

En zo streven we continu naar iets in de toekomst. Of willen we ergens vanaf. Omdat we het zoals het nu is niet goed genoeg vinden. Zoals de psychiater Dirk de Wachter al schreef is het streven naar geluk de grootste oorzaak van je ongelukkig voelen. Het streven is continu gericht op mooier, beter, leuker. We streven naar zelfverbetering om vervolgens nog steeds ontevreden achter te blijven. Uit angst niet goed genoeg te zijn. En ‘out of fear of missing out’. Want ons verstand oordeelt continu over dat wat is. En gelooft dat wat er gebeurt iets over hem/haar zegt.

Maar zoals Tony Parsons zegt: ‘Het leven is geen opdracht. Er is totaal niets te bereiken behalve de realisatie dat er totaal niets te bereiken is’.

Iedereen is zo bezig met terugblikken en streven, verleden en toekomst, iets worden waardoor we Zijn over het hoofd zien. Er is niets te bereiken, er is alleen maar Dit, het onmiddellijke, de dans van het leven dat verschillende vormen aanneemt.

En dan beweeg je mee op de energie, in flow en wordt de natuurlijke interesse en creatiekracht gevolgd. Zonder gehechtheid aan een resultaat. In plaats van dat er vanuit een gevoel van moeten en verwachtingen wordt gehandeld.

Doorzie de neiging altijd iets te willen bereiken of ervaren en omarm het alledaagse. Van worden naar zijn. This is it! Het tijdloze en grenzeloze mysterie waarin het leven zich ontvouwt.

Pijn

pijn

We cannot be more sensitive to pleasure without being more sensitive to pain.
– Alan Watts

Van de week schreef de Belgische psychiater Dirk de Wachter een stuk over dat het streven naar geluk de grootste ziekte van deze tijd is. Ik ben het hier volledig mee eens. We hebben zo niet geleerd met pijn om te gaan dat we dat stuk van het leven volledig afwijzen. We willen geluk en wel het liefste de hele tijd. Lees verder

Afgescheidenheid

afgescheidenheid

The greatest tragedy of human existence is the illusion of separateness
– Albert Einstein

Gister was ik bij een prachtige workshop van Challenge Day met de oprichters Yvonne en Rich. Hun hele programma Over de streep is eigenlijk gericht op de waterlijn wat laten zakken, zodat de metaforische ijsberg meer zichtbaar wordt. Want in het veel gebruikte plaatje van de ijsberg staat wat boven de waterlijn is vaak voor wat we laten zien, ons imago, en onder de waterlijn voor wat we werkelijk voelen maar niet durven laten zien. Het belangrijkste gevoel wat we niet durven laten zien is het gevoel van eenzaamheid, gevoel afgewezen te worden en er niet bij te horen. Ook de therapievorm PRI verwijst heel mooi naar hoe de basis van al onze overlevingspatronen geworteld is in pijn van afwijzing en eenzaamheid en de angst hiervoor.

Vervolgens zijn we ons hele leven op zoek naar een gevoel van heel wording. Dus gaan we proberen van alles te bereiken waarvan we denken dat dit ons vervuld. Maar die vervulling komt nooit volledig. Zelfs niet als je het gevoel hebt je leven aardig op de rit te hebben. Want bijna iedereen leeft vanuit de illusie dat hij een individu is met een vrije wil. Dit komt voort uit de gedachte en het gevoel dat er een ik is die het middelpunt is van dit leven.

Dit gevoel van afgescheidenheid ontstaat in ieder mens. Het is eigenlijk niets meer dan een energetische verkramping. Maar vervolgens komt er vanaf een jaar of 1,5 de gedachte bij dat je een aparte identiteit bent. Daarvoor ervaar je het leven gewoon zoals het is. Er gaat van alles door een klein kind zijn lichaam heen, maar het heeft geen zelfbewustzijn, geen ik besef. Het kindje ontwikkelt bepaald geconditioneerd gedrag, wat wij weer koppelen aan de gedachte dat dit iets over hem zegt. En dan komt de opvoeding, waarbij ouders denken dat ze het kind op een bepaalde manier moeten vormen; er moeten bepaalde dingen aangeleerd en anderen afgeleerd. En zo gaat ook dit kind geloven dat het een apart individu is die zichzelf moet verbeteren om goed genoeg te zijn.

We zitten echter als mens gevangen in deze illusie. Een dier ervaart het leven zo niet. Die heeft geen ik-besef. Die is gewoon een expressie van het leven zelf. Energie in beweging. Energie die levensvormen aanneemt. Energie die gewoon is. En ja het kan zijn dat er in zo’n dier energie opkomt in de vorm van angst of agressie. Maar dit is als gevolg van conditionering en er is geen apart zelfbewustzijn hierover. Zoals al vaker gezegd: een hond denkt echt niet na het blaffen, ai dat had ik niet moeten doen of zo dat heb ik goed gedaan. Een dier is gewoon één met zijn omgeving. Zonder agenda.

Er is namelijk helemaal niets te bereiken in dit leven. Er is alleen maar dit. Energie dat verschillende vormen aanneemt. Waaronder de menselijke vorm waarin een ik-gedachte ontstaat. Maar dat is zoals Tony Parsons zo mooi zegt niets verschijnend als iets. We zijn als mens echter ontzettend bang voor die leegte, die zinloosheid van het bestaan. Terwijl in die leegte ook juist de echte volheid zit. Het mysterie van het leven. Zo zinloos en zo zinvol tegelijk. Zoals Thich Nhat Hanh zegt: We are here to awaken from our illusion of separateness. Dat is wat echte verlichting is. De bevrijding van het gevoel van afgescheidenheid.

Eenheid

oneness

“If you don’t have the background awareness of oneness, duality becomes real.”
– Alan Finger

We leven in een maatschappij met de focus op de individu. We groeien op met de inprenting dat wij als individu iets moeten worden. Alsof we nu nog niet goed genoeg zijn. Dus gaan we persoonlijk succes en geluk nastreven. We identificeren ons met ons lichaam en andere bezittingen. Geloven dat dit bepaalt wie we zijn. We geloven dat het leven maakbaar is. Dat we alles kunnen nastreven wat we maar willen, zelfs geluk. Vanuit dit geloof gaan we ook van alles beschermen. Uit angst dat we dat waar we ons mee identificeren verliezen. Want wie ben je nog als je dakloos in de goot ligt? Of als je opeens in een rolstoel belandt. Ben je dan nog steeds dezelfde jij? Of geloof je dan je gedachten die jou vertellen dat je een mislukking bent. En praten we zo ook over de ander die in de goot ligt, is hij een mislukking? Of de vluchtelingen die hier naartoe komen, die we verwijtend gelukszoekers noemen. Zijn we niet allemaal op zoek naar geluk? Lees verder

Vrije wil

brein

‘No amount of thinking can stop thinking’
– Mark Nepo

De vrije wil bestaat niet. Als ik dat tegen mensen zeg dan gaan de meesten daar vol tegenin. Want hoezo bestaat de vrije wil niet? Je kunt toch kiezen wat je doet? Maar is dat echt zo? Dan zouden we allemaal wel voor succes en geluk kiezen, is het niet? Als we bijvoorbeeld een glas omgooien, waar is die vrije wil dan gebleven? Lees verder

Verwachtingen

verwachtingen

Boosheid en kracht

pexels anger

Holding on to anger is like drinking poison and expecting the other person to die.

–          Buddha

Vandaag was ik bij de logopedist. Als ik namelijk spanning voel dan komt er een kraak in mijn stem. Het leuke van deze vrouw is dat ze heel holistisch is opgeleid en we dus eigenlijk geen logopedie oefeningen doen maar dieper kijken. Het gaat bij mij dan ook om de angst mij uit te spreken. Uiteindelijk is je lichaam een spiegel van je emoties en een prachtige ingang om bewuster te worden. Lees verder

Hechting en relaties

hechting en relaties

How wonderful to go beyond wanting and fearing in your relationships. Love does not want or fear anything

–          Eckhart Tolle

Vanuit onvoorwaardelijk ouderschap rijst de vraag of we ook onvoorwaardelijk kunnen houden van onze partner en andere relaties die we aangaan. Onvoorwaardelijk wordt namelijk vaak verward met al het gedrag goedkeuren. Onvoorwaardelijke liefde is echter iets wat voortvloeit als je volledig verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gevoelens, gedachten en gedrag. Dan pas ben je namelijk in staat de ander te zien voor wie hij is. Zonder dat je je eigen angsten, verwachtingen, verlangens en pijn op die ander projecteert. En je slechts het door jouw gevormde beeld van die ander ziet. Lees verder

Hechting en veiligheid

pexels-veiligheid

If children feel safe, they can take risks, ask questions, make mistakes, learn to trust, share their feelings, and grow.

–          Alfie Kohn

De laatste jaren komt er veel meer kennis over het belang van een goede hechting tussen ouder en kind. Om je tot onafhankelijk individu met zelfvertrouwen te ontwikkelen is het namelijk nodig dat je je als kind veilig hebt gevoeld. Er zijn echter tal van redenen waardoor een kind dat niet heeft ervaren. Volgens de laatste statistieken geldt dit in meer of mindere mate voor zo’n 40% van de bevolking. Ziekte van ouder of kind kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een ouder in die eerste fase niet goed beschikbaar is. Maar veel vaker is de oorzaak van onveiligheid ouders die schreeuwen, straffen, wantrouwen voelen, moeite hebben met intimiteit en andere oorzaken waardoor ze de hechtingssignalen van het kind niet oppikken. Lees verder